JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind reprogramarea ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Maramureş

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,

          În conformitate cu dispozițiile art. 134, art. 178 și art. 179 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Luând în considerare prevederile Dispoziției nr. 366 din 16 iulie 2020 privind convocarea Consiliului Județean Maramureş în ședință ordinară;
          În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

          Art.1. Sedința ordinară a Consiliului Județean Maramureș, convocată prin Dispoziția nr. 366 din 16 iulie 2020, se reprogramează pentru data de 31 iulie 2020 ora 11,00.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Consilierii județeni;
  • Mass-media judeţeană.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 382
Baia Mare, 28 iulie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.